Vardarbība ģimenē: kā to pamanīt un iespējas novērst

Novembrī izskanēja ziņa, ka aizdomās par sistēmātisku fizisku un emocionālu vardarbību pret astoņiem audžuģimenē esošiem bērniem aizturēti abi audžuvecāki. Pētām, kāpēc tas varēja notikt un kas darāms, lai nekas tamlīdzīgs vairs neatkārtotos.