Uzsākta kampaņa "Neignorē preču atsaukumus!"

Pētījumā secināts, ka trešdaļa Eiropas Savienības patērētāju turpina lietot bīstamās preces arī pēc tam, kad ir redzējuši paziņojumu par preces atsaukumu. Ar mērķi informēt patērētājus par preču atsaukumu nozīmīgumu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija realizē informatīvo kampaņu "Neignorē atsaukumus!".