Eiropas un Latvijas vides politika

0.0
Krustpunktā turpina priekšvēlēšanu diskusijas, kad aicinām uz studiju partiju pārstāvjus, lai runātu par Eiropai un Latvijai svarīgiem jautājumiem. Un šodien mūsu uzmanības lokā būs vides politika.