LMB 2018 kategorija "Gada uzvedums". Koncertuzvedums "Zemgales gredzens"

No Latvijas Radio kora allaž radošā mākslinieciskā vadītāja Sigvarda Kļavas lolojuma četriem konceptuāli atšķirīgiem "Latvijas gredzeniem" Gada uzveduma balvai nominēts lielprojekta noslēdzošais ceturtais posms "Zemgales gredzens" jeb kinokoncerts ar nosaukumu "Vēstures palos". Libreta autore, dzejniece Inese Zandere pratusi pārliecinoši uzburt Zemgales apvāršņa plašumu, kura priekšplānā ievijas sīkām dvēseļu upītēm bagātinātā Lielupe. Tā ir vide, kurā dzimst, dzīvo, strādā un rada stiprie zemgalieši, izvēlētā dzeja un mūzika, komponisti Pēteris Vasks un Līga Celma-Kursiete pauž dāsnu garīgo briedumu, ko papildina notikumus raksturojoši mūzikas citāti, saistoša kino valoda un ļoti iederīga deja. Iesaistītie izpildītāji ir izcili: Latvijas Radio koris, Latvijas Radio bigbenda grupa, brāļi Oskars un Raimonds Petrauski, dejotāji Lilija Lipora un Guntis Spridzāns. Kā profesionāli prasmīgs notikumu un spēles laukuma mākslinieciskais pārzinis atzīmējams režisors un videomākslinieks Roberts Rubīns."