Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, iesaistot uzņēmējus, tiek uzlaboti studiju kursi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno projektu "SalesLabs", kura ietvaros tiek uzlaboti desmit studiju kursi, kurā aktīvi tiek iesaistīti uzņēmēji. Sadarbībā ar uzņēmējiem studijas tiek pietuvinātas reālajai tirgus situācijai. Jaunie speciālisti jau studiju procesā izstrādā risinājumus, lai uzņēmums veiksmīgāk varētu attīstīties.