Eva Johansone: Dēliņš katru dienu padarījis citādāku - rāmāku un mīlestības pilnāku

Bērniņa ienākšana pasaulē vecāku dzīvi piebremzē un liek uz lietām skatīties citādāk. Par to pēdējos mēnešus daudz domājusi Latvijas Televīzijas žurnāliste Eva Johansone. Viņas dienasgrāmata pie viena ir arī rokasgrāmata jaunajiem vecākiem.