Natālijas Draudziņas 7. vidusskolas meiteņu 20. gs. vidū rakstītā dienasgrāmata

Natālijas Draudziņas 7. vidusskolas, toreizējās meiteņu skolas, b klases meitenes izlēma rakstīt klases dienasgrāmatu, rūpīgi dokumentējot mācību stundās notiekošo. Laika posmā no 1949. gada rudens līdz 1951. gada pavasarim tika pierakstītas trīs klades, kas visus šos gadus glabājās pie bijušās klases vecākās Brigitas Andersones. Fragmenti no tās un pašu rakstītāju komentāri raidījumā.