Birzgales stāsti par nojaukto baznīcu un slaveniem novadniekiem

Birzgales novada muzejā ir stāsti par nojaukto baznīcu, kur savulaik par mācītāju kalpojis Vecais Stenders, par Birzgali kā Andreja Pumpura dzimto vietu, par publicista Ērika Hānberga skolas gaitām un grāmatu tirgotāja, a/s „Valters un Rapa dibinātāja Artūra Valtera ceļu uz Rīgu.