Skolotāju un pirmsskolas pedagogu trūkums ir problēma Latvijas skolās

0.0
Skolotāju un pirmsskolas pedagogu trūkums ir problēma, ar kuru pastāvīgi saskaras daudzas izglītības iestādes, skaidrojam, kādi  iemesli darbinieku mainībai un kādi ir šķēršļi, kuru dēļ profesijā neienāk jaunie speciālisti.