Cienījamie lasītāji. Jānis Akuraters. Sirds varā

Jānis Akuraters lielākoties pazīstams kā prozaiķis un dramaturgs. Taču mūža gaitā viņš rakstījis arī dzeju, kas no 1905. līd 1938. gadam izdota 12 stilistiski daudzveidīgos krājumos.