Politisko partiju diskusija - par izglītību Latvijā

Politisko partiju diskusija. Šodien sarunā -  par izglītības jomu un izaicinājumiem.
Коментарии

Категории передач