Cienījamie lasītāji. Zenta Mauriņa. "Neaizsūtīta vēstule"

Kāds vecs un slavens aforisms vēsta, ka ierakumos neesot ateistu. Līdzīgi arī slimnīcas, kur nejauši sastaptus cilvēkus vieno grūtības un ciešanas, bieži liek pacientiem atklāt sevī literāras ievirzes. Un protams, arī profesionāliem rakstniekiem slimnīcu tēma nav sveša. Aplūkojam tai veltīto Zentas Mauriņas stāstu "Neaizsūtīta vēstule".