Čehijā un Slovākijā piemin 50 gadadienu kopš „Prāgas pavasara” kustības apspiešanas

0.0
Šodien Čehijā un Slovākijā piemin 50 gadadienu kopš „Prāgas pavasara” kustības apspiešanas, kā arī PSRS un citu Varšavas bloka valstu karaspēka ievešanas valstī. 1968.gada notikumi joprojām tiek vērtēti visai pretrunīgi, taču atsevišķi eksperti uzskata, ka tieši notikumi Čehoslovākijā lika pamatus turpmākajai pretošanās kustībai un komunistiskās sistēmas sabrukumam 20 gadus vēlāk. Šogad klajā nākusi arī grāmata par 1968.gada notikumu ietekmi uz citām Austrumeiropas valstīm, tostarp Baltijas valstīm. Ar šīs grāmatas līdzautori, Daugavpils Universitātes Vēstures katedras profesori un Mutvārdu vēstures centra vadītāju Irēnu Salenieci sarunājās kolēģis Uģis Lībietis.