Zemniekus mudinās no jauna pievērsties rudzu audzēšanai

Salīdzinājumā ar aizvadīto gadu, šogad Latvijā ievērojami samazinājušies rudzu sējumi – kopumā ar šo tradicionālo kultūru apsēti vien nepilni 19 tūkstoši hektāru.