Zaļumballe mūsu pusē viesojas Brocēnos un Drustos

Turpinām raidījumu ciklu  ZAĻUMBALLE MŪSU PUSĒ, kas veltīts Simtagdes Zaļumballes akcijai 11.augustā, kad vairāk kā simts vietās Latvijā zaļumballes aicinās kopā satikties, uzdejot un svinēt kopā. Šoreiz pirmajā pieturas punktā Brocēnos uzzināsim, kā pārvietojamā zaļumballe noritēs pilsētas pagalmos, lai vēlāk turpinātos vecajā estrādē. Aicinās uz balli un par to pastāstīs Brocēnu novada Kultūras un izglītības centra vadītāja KRISTA VĪNDEDZE. Vēlāk pagūsim viesoties  Drustos, lai šo to uzzinātu par saviesīgās dzīves vēsturi un zaļumballēm un arī, lai uzklausītu Drustu novadpētniecības muzeja vadītājas IEVAS LEJMALNIECES atmiņas.