Pašvaldības dažādi interpretē likumu par dzīvokļa palīdzību bāreņiem

Tiesībsargs, pārbaudes lietā par dzīvokļa īres līguma laušanu kādai bārenei, secina, ka pašvaldības mēdzot nepamatoti liegt bez vecāku gādības palikušiem bērniem pagarināt dzīvokļa īres termiņu. Pirms četriem gadiem izdarītie grozījumi likumā nosaka, ka dzīvokļa palīdzība pienākas bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam. Šo palīdzību daļa bāreņu garo rindu dēļ nesagaida.