Rīgas Lutera draudzes mācītāja Linarda Rozentāla pārdomas vienas nedēļas garumā

Lai atklātu sevi tūkstošiem klausītāju, ir nepieciešama drosme. Lai skaļi paustu un argumentētu savu neapmierinātību ar vadības lēmumiem un aicinātu uz atklātu diskusiju, ir vajadzīga drosme. Un Rīgas Lutera draudzes mācītājam Linardam Rozentālam tādas netrūkst. Uzklausām viņa pārdomas vienas nedēļas garumā.