Par neapliekamā minimuma paaugstināšanu pensionāriem domās pēc apsolītā sasniegšanas

Pie diskusijām par pensionāru neapliekamā minimuma paaugstināšanas jāatgriežas, taču par konkrētu paaugstināšanas grafiku varēs runāt vien pēc dažiem gadiem, kad būs izpildīta apņemšanās neapliekamo minimumu palielināt līdz 300 eiro mēnesī.