Tiltu un pārvadu tehniskā ekspertīze, iespējams, būs jāveic reizi piecos gados

Ekonomikas ministrija plāno grozīt likumu, lai tiltu īpašniekiem vai uzraugiem būtu pienākums reizi piecos gados veikt tiltu un pārvadu tehnisko ekspertīzi.