Сейчас Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Mirušā vīra kļūda. Detektīvs (oriģinālvalodas izvēle)

Vecā zeme. Vācu drāma. 2. daļa (oriģinālvalodas izvēle)

Šī siena starp mums. Romantiska filma

Daudz laimes, jubilār! Psiholoģijas zinātņu doktore, aktrise Diāna Zande *

Latvijas Sirdsdziesma *

Программа