Latviešiem pasaulē

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Latviešiem pasaulē"

Raidījums, kas pozitīvā gaisotnē apliecina, ka arī ārpus Latvijas dzīvojošie tautieši ir daļa no mums – no Latvijas, mums viņi ir svarīgi un būtiski, mūs interesē tas, kā viņi dzīvo un uztur latvietību, mēs ar viņiem lepojamies, kā arī vēlamies nostiprināt saikni un kontaktus starp pasaules latviešiem un Latviju. Pateicoties interneta iespējām LR2 var klausīties jebkurā pasaules valstī, tāpēc raidījums var kļūt par visas pasaules latviešu vienojošo elementu. Iepazīšanās ar dažādām diasporas kopienām, kolektīviem un personībām, kā arī pasākumiem un aktualitātēm latviešu mītnes zemēs, un īpaši sveicieni!