Eiropas krustceles

Eiropas krustceles
Raidījumu cikls par Eiropas Savienības vērtībām un Latvijas vietu Eiropā.
Eiropas krustceles