Zīmolstāsti.lv

LR1

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Zīmolstāsti.lv"

Zīmoli nav tikai preču zīmes. Tie ir orientieri ne vien mūsu sadzīvei, bet arī pašuztverei, identitātei, vides un situācijas izjūtai. Globalizētajā pasaulē, kuras viena no spilgtākajām izpausmēm ir globālie zīmoli, Latvijas zīmoli, to atpazīstamība un pievilcība konstruē un uztur mūsu nacionālo kultūrtelpu. To raksturs un pastāvēšanas nosacījumi cieši saistīti ar vēsturisko atmiņu, mītiem un tradīcijām, tāpēc caur to prizmu mēs varam spilgtāk atklāt atsevišķas mūsu nacionālās identitātes un, iespējams, gūt jaunas atziņas mūsu valsts tēla veidošanai. Cikla raidījumu tematika plānota, cenšoties ar konkrētiem spilgtiem piemēriem atklāt nozīmīgas Latvijas zīmolu pastāvēšanas un attīstības tendences.