Stiprie stāsti

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Stiprie stāsti"

Stipriem mums jābūt ik dienas. Jāpārvar savi „nevaru vai negribu”, izdomājot biznesa ideju, uzrakstot un īstenojot projektu, kļūstot par mājražotāju, atgriežoties no darba gaitām ārzemēs, audzinot bērnus un atjaunojot vai būvējot māju. No pagastu un mazpilsētu stāstiem, caur viensētu un Latvijas stāstiem, stipros cilvēkus laukos un mazpilsētās turpinās meklēt un iepazīt žurnāliste Daina Zalamane. Jo valsts pamats un tās nākotne ir cilvēki.