Ielūdz Radioteātris

LR1

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Ielūdz Radioteātris"

Teātris ar visdaudzveidīgāko repertuāru – mainīgu kā dzīve un mūžīgu kā šī pasaule: teātrī izrāde nodzīvo mūžu un aiziet, Radioteātrī – viss paliek un saglabājas paaudžu paaudzēm kā dziļā un neizsmeļamā akā; Teātris bez skatuvēm – tās uzbur un iztēlojas katrs  klausītājs pats, un iztēles teātris taču ir viskrāšņākais; Teātris ar visplašāko auditoriju: tas ienāk katra klausītāja mājās, uzrunājot ar latviešu un pasaules labāko autoru darbiem; Teātris ar visplašāko aktieru ansambli no visiem Latvijas teātriem; Teātris ar vistalantīgākajiem režisoriem un viņu palīgiem.