Talantu galerija

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Talantu galerija"

Portretējam personības, kuras ar savu darbību ir atpazīstamas Latvijas kultūras telpā, arī novados. Iepazīstinām klausītājus ar viņu idejām un dzīvesveidu. Raidījumā iemūžinām arī to radošo personību balsis, kuru  devums ir bijis būtisks tieši kā šī laikmeta liecība, atsevišķos gadījumos dokumentējot viņu dzīvi. Raidījuma centrā – plašāka intervija ar personību, ko papildina viņam tuvu cilvēku vērtējumi un atziņas, arī viņa jaunāko darbu kritika. Raidījumā izmantojam LR arhīvu ierakstus un mūziku.