Talantu galerija

Talantu galerija
Portretējam personības, kuras ar savu darbību ir atpazīstamas Latvijas kultūras telpā, arī novados. Iepazīstinām klausītājus ar viņu idejām un dzīvesveidu. Raidījumā iemūžinām arī to radošo personību balsis, kuru  devums ir bijis būtisks tieši kā šī laikmeta liecība, atsevišķos gadījumos dokumentējo...

Jaunākie

Izvēlēties datumu