Zināmais nezināmajā

LR1

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Zināmais nezināmajā"

Populārzinātnisks radiožurnāls, kas aptver dažādas zinātnes nozares, izzina dabu, ekoloģiju, ģeogrāfiju, ornitoloģiju, zooloģiju, astronomiju, arheoloģiju, vēsturi, ielūkojas zinātnes un tehnikas sasniegumos, izcilu personību dzīvē un darbībā. Īpaša uzmanība veltīta latviešu zinātnieku sasniegumiem pasaulē un Latvijā. Šajā informatīvi izglītojošajā programmā paredzētas regulāras rubrikas, piemēram, interesanto un aktuālo faktu minūtes, „Dienas jautājums” klausītājiem, „Ikona” jeb īss ieskats kādas parādības vai lietas izcelsmē un vēsturē, kā arī stāstījums par noslēpumainām un maz izzinātām norisēm dabā. Katrā raidījumā kopā ar pētniekiem iztirzājam „galveno tematu”, uz sadarbību aicinot arī savus klausītājus, vai kā citādi uzklausot cilvēku viedokļus un jautājumus.