Dialogi

Dialogi
Radio ir sarunu grāmata. Ēteriska grāmata, kur teiktais nav iecirsts kā ar cirvi akmenī, tomēr tam ir dotas visas iespējas palikt atmiņā, turklāt saglabājot gan runātāja balss tembru, gan intonāciju. Divu cilvēku saruna ir dialogs, pārdomas, pārliecība un šaubas. Tā nav intervija. Dialogā jautāju...

Jaunākie

Izvēlēties datumu