Dialogi

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Dialogi"

Radio ir sarunu grāmata. Ēteriska grāmata, kur teiktais nav iecirsts kā ar cirvi akmenī, tomēr tam ir dotas visas iespējas palikt atmiņā, turklāt saglabājot gan runātāja balss tembru, gan intonāciju. Divu cilvēku saruna ir dialogs, pārdomas, pārliecība un šaubas. Tā nav intervija. Dialogā jautājums var nemanīti pāriet atbildē un otrādi, paplašinot domas, pieredzes un pārdzīvojuma apvārsni. Saruna ir savdabīgs domāšanas treniņš ar mērķi nonākt skaidrībā, izprast sevi un citus. Raidījumā Dialogi. Guntars Godiņš sarunas par filozofiju, valodu, literatūru, mūziku, mākslu.