Greizie rati

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Greizie rati"

Mīklu konkursā ģimenei "Greizie rati" piedalās ģimene, kura min deviņas klausītāju atsūtītās mīklas. Desmito mīklu uzdod iepriekšējā "Greizajos ratos" viesojusies ģimene. Minēšanas beigās balvas saņem gan uzaicinātā ģimene, gan mīklu autori. Raidījuma viesus arī aicina muzicēt, dziedāt, skaitīt dzeju vai stāstīt interesantus piedzīvojumus. Katra raidījuma beigās noskaidro asprātīgāko un skanīgāko mīklu. Tās apkopo un vēlreiz min īpašos svētku raidījumos. "Greizie rati" apvieno ģimeni kā vienu komandu, daudzinot tās spēku un radošās spējas. Raidījuma veidotāji aicina piedalīties arī Jūs konkursa sagatavošanā. Sūtiet mīklas vai izzinošus jautājumus (vēstulē minot arī savu adresi un tālruņa numuru, jo tas nepieciešams balvu nogādei), kurus būtu interesanti minēt ģimenei studijā. Izvēloties mīklas, vienmēr priekšroku dodam pašu izdomātām mīklām.