Īstās latvju saimnieces

LTV1

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Īstās latvju saimnieces"

Šogad projektam ir mainīts nosaukums - tās vairs nav latvju saimnieces, bet «Īstās Latvijas saimnieces». Neviena no dāmām nav latviete, viņas visas ir cittautietes, katra ar savu stāstu par to, kā šeit nokļuvusi - kāda dzīvo jau paaudzēm ilgi, cita atbraukusi pati, cita ieprecējusies utt. Visas saimnieces runā lieliskā latviešu valodā, un tas bija viens no nosacījumiem, izvēloties šīs sezonas dalībnieces. Otrs nosacījums - lai šīs tautības būtu interesantas. Dalībnieču starpā ir gan krievietes, gan poliete, lietuviete, baltkrieviete, gan arī lībiete un tatāriete. Dāmas savā ziņā nav tik tradicionālas saimnieces kā pierasts iepriekšējās sezonās, taču visas saistītas ar saimniekošanu, un arī kulinārija viņām nav sveša. Salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, šogad saimnieču temperaments projektam dod citu uzrāvienu vispozitīvākajā šo vārdu nozīmē. Latvijas simtgades kontekstā projekta veidotāji vēlas uzsvērt, ka šeit Latvijā dzīvojam ne tikai mēs - latvieši, bet kopā ar mums brīnišķīgi saimnieko integrējušies cittautieši, kuri tajā pašā laikā tur godā un turpina kopt savu tautu tradīcijas.