Aizliegtais paņēmiens

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Aizliegtais paņēmiens"

Pirmdienās, pulksten 19:30 LTV1 piedāvā sociālpolitisku tematu raidījumu «Aizliegtais paņēmiens» ar žurnālistu Gunti Bojāru, kurš informācijas iegūšanai līdzās tradicionālajām žurnālistikas metodēm izmantos arī eksperimentus, testus, slēpto filmēšanu, fikciju, tādejādi atklājot problēmas sabiedrībā. «Bieži vien, izmantojot žurnālistikas ierastās metodes, — intervijas, dokumentu analīzi un citas — neizdodas piekļūt notikuma vai personas patiesajiem motīviem vai apstākļiem. Intervijās amatpersonas nereti cenšas tematu izpušķot, slēpjas aiz skaistām runām un noklusē patieso situāciju,» komentē raidījuma vadītājs un idejas autors Guntis Bojārs, uzsverot, ka pārraides uzdevums ir atklāt tēmas padziļinātu līmeni un runāt par tematiem, kas sabiedrībā cirkulē, bet medijos ne vienmēr tiek izcelti. «Atkarībā no raidījuma tēmas, »Aizliegtā paņēmiena« mērķis būtu radīt diskusiju sabiedrībā vai atsevišķos gadījumos saukt pie atbildības iesaistītās personas, norādīt uz likuma nepilnībām — atmaskot sabiedrībā nozīmīgus notikumus un atklāt problēmas,» norāda G. Bojārs. «Aizliegtā paņēmiena» tematika aptver visdažādākos jautājumus — politiķu patiesās sejas, bērnu uzvedību skolās, sabiedrības toleranci un citus. Pēc iegūtajiem secinājumiem raidījuma otrajā daļā notiek ekspertu diskusija.