Vēstures ķīlis

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Vēstures ķīlis"

Vada: Kārlis Sils, Jānis Šiliņš Raidījumā aplūkotā tematika ir kā iecirsts ķīlis raidījuma klausītāju apziņā, liekot viņiem aizdomāties par aizskartajiem tematiem. Tāpat ķīlis bieži arheologiem asociējas ar atklātajām materiālajām vērtībām (kā nekā ķīlis ir viens no pamata objektiem, kas tiek atrasts izrakumu laikā), bet jūras vēstures pētniekiem ar kuģa ķīli.