Subjektīvie mērījumi

LR6

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Subjektīvie mērījumi"

Raidījuma vadītājas ir Ieva Nagliņa un Ieva Saulīte. “Subjektīvo mērījumu” mērķis ir vēstīt par mākslu, veidojot tematiskas diskusijas un aktuālas intervijas, lai ar šī raidījuma palīdzību varētu informēt un ieinteresēt mākslas notikumos. Lai veidotu lielāku izpratni par mūsdienu mākslu, tā potenciālajam skatītājam/klausītājam ir jāpalīdz izskaidrot tās saturs, koncepcija un mākslinieku nestais vēstījums. Mūsdienu mākslas nestās idejas ne vienmēr saprotamas un uztveramas bez papildinformācijas vai plašākām zināšanām par mākslu, līdz ar to “Subjektīvie mērījumi” palīdzēs izprast mūsdienu mākslas norises. Raidījuma ietvaros uz sarunām un diskusijām tiek aicināti mākslas pazinēji – kuratori, mākslas zinātnieki, kritiķi, mākslinieki, radošajās mākslas institūcijās strādājošie, kā arī citi mākslas interesenti, kas palīdz klausītājam orientēties mūsdienu mākslas notikumos un koncepciju izpratnē. Raidījuma formāts nav domāts izstāžu zālēs un muzejos notiekošo izstāžu apskatiem, bet vairāk uz mākslas izpratni orientējošs. Raidījums top ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.