Medus un etiķis

LR6

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Medus un etiķis"

Literatūrpētniece Janīna Kursīte raidījumu ciklā iepazīstina ar latviešu humoristiski satīrisko dzeju. Raidījumos skan Latvijas novados pierakstītie latviešu smiekli un smiekliņi, arī latviešu komponistu sacerētās dziesmas ar humoristiskās dzejas tekstiem. Dzeju papildina īsi anekdotiski pastāsti vai apdziedāšanās dziesmas, ko J.Kursīte ierakstījusi folkloras ekspedīcijās vai tūristu braucienos. Šiem ierakstiem ir trokšņu fons, bet toties saglabāts situācijas dabiskums, kura rezultātā skan klausītāju smiekli.