Programma

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Latvijas valsts himna Berberiem pa pēdām. Maroka * Rīta Panorāma Mīlas viesulis 15. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mana vienīgā. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Alpu dakteris 4. Seriāls Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Ugunīgā Marija. Nemierīgais laiks. Romantiska filma Ķepa uz sirds * Kultūršoks Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Krustpunktā Mana vienīgā. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mīlas viesulis 15. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dienas ziņas Kultūras ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Aizliegtais paņēmiens Panorāma Šodienas jautājums Sporta ziņas Laika ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts Sporta studija Nakts ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Kultūrdeva De Facto * Berberiem pa pēdām. Maroka * Pasaules panorāma * Melu laboratorija * Nacionālie dārgumi.100 g kultūras Vakars ar Renāru Zeltiņu * Aizliegtais paņēmiens * 1000 jūdzes Persijā.2.sērija * Mans zaļais dārzs *
Latvijas valsts himna 1000 jūdzes Urālu kalnos.8.sērija * Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Figūriņi. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Figūriņi. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Figūriņi. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Figūriņi. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Figūriņi. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Zvaigžņu dālderi. Ģimenes filma (oriģinālvalodas izvēle) Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Latvijas Sirdsdziesma * Daudz laimes, jubilār! Dziedātājs Normunds Rutulis * Kultūrdobe Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Eņģeļu māja. LTV seriāls * Eņģeļu māja. LTV seriāls * Biznesa pasaule.Televeikala skatloogs * Izstāsti Latvijai. Televeikala skatlogs * Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs * Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs * Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Alpu dakteris 4. Seriāls Deviņdesmitie * Gāzi grīdā. Divdesmit ceturtā sezona. Raidījums Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Šovakar. Ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Krāsainā pasaule. Deutche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Austrālijas savvaļas zirgi. Dokumentāla filma (oriģinālvalodas izvēle) Dienestu pildot. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) 2016.gada Rio Olimpiskās spēles. Volejbols. Finālspēle vīriešiem * Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Latvijas Sirdsdziesma * Aculiecinieks. "Uzvaras" motormuzejs * Dūmi un izplūdes gāzes. Dokumentāla filma (oriģinālvalodas izvēle) Deviņdesmitie * Gatavo dabā. 2. sezona *
Province * Daudz laimes, jubilār! Dziedātājs Normunds Rutulis * Kas te? Es te! * Zūmeri * Mūziķene * Iekodies Vidzemē * De Facto * Personība. 100 g kultūras Mans zaļais dārzs * Daudz laimes, jubilār! Dziedātājs Normunds Rutulis * Kas te? Es te! * Zūmeri * Mūziķene * Aculiecinieks. "Uzvaras" motormuzejs * Rīta Panorāma * Šodienas jautājums * Ceturtā studija * Daudz laimes, jubilār! Dziedātājs Normunds Rutulis * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Zūmeri * Rīta Panorāma * Šodienas jautājums * Dienas ziņas Kultūras ziņas Laika ziņas Iekodies Vidzemē * Daudz laimes, jubilār! Dziedātājs Normunds Rutulis * Panorāma Šodienas jautājums Laika ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts Aizliegtais paņēmiens Personība. 100 g kultūras Province * Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Aizliegtais paņēmiens * Aculiecinieks. "Uzvaras" motormuzejs * Daudz laimes, jubilār! Dziedātājs Normunds Rutulis * Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Aizliegtais paņēmiens * Aculiecinieks. "Uzvaras" motormuzejs * Daudz laimes, jubilār! Dziedātājs Normunds Rutulis *
Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Kā labāk dzīvot Ziņas Zināmais nezināmajā Ziņas Kultūras Rondo Kultūras Rondo Pusdiena Pievienotā vērtība Brīvais mikrofons Ziņas Krustpunktā Ziņas Ģimenes studija Ziņas Globālais latvietis. 21. gadsimts Mūzika Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Pēcpusdiena Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Eiro fokusā Pēcpusdiena Dienas notikumu apskats Pievienotā vērtība Mūzika Ziņas Monopols Ziņas Kā labāk dzīvot Labu nakti Ziņas vieglajā valodā Krustpunktā Ziņas LR3 raidījuma atkārtojums Ziņas Dienas notikumu apskats Pievienotā vērtība Nakts ziņas Kultūras Rondo Mūzika Nakts ziņas Dienas notikumu apskats Mūzika Nakts ziņas Monopols Mūzika Nakts ziņas LR3 raidījuma atkārtojums Mūzika Nakts ziņas Ģimenes studija Mūzika Nakts ziņas Zināmais nezināmajā Mūzika Latvijas himna
Новости Ночная музыка Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Простыми словами Новости Дикая натура Новости Александр-студия Новости Открытый вопрос Сегодня в 13.00 Истории на манжетах Новости Поколение Z Новости Портрет времени Новости Звуки. Мысли. Встречи. Звуки. Мысли. Встречи. Новости Подробности Новости Привет, ЛР4! Обзор событий дня Радио Свобода Новости Kultūras biedrību raidījumi Новости Открытый вопрос Новости Территория Т Новости Территория Т Новости Книгочей Александр-студия Простыми словами Дикая натура Поколение Z Портрет времени Звуки. Мысли. Встречи. Привет, ЛР4!
  • Pieejams tikai Latvijā
  • Raidījums ar surdotulkojumu
  • Raidījums ar subtitriem
  • *Raidījuma atkārtojums