Programma

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Latvijas valsts himna Brazīlija. Latviešiem pa pēdām * Rīta Panorāma Mīlas viesulis 15. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mana vienīgā. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Medmāsa Betija 5. Vācijas seriāls Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Terēzes sānsolis. Romantiska drāma 2018. Latvijas hronika. Kaspars Goba * Zemes stāsti * Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Krustpunktā Mana vienīgā. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mīlas viesulis 15. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dienas ziņas Kultūras ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Sirmais. Kulta ēdieni. 4.sezona * Panorāma Sporta ziņas Laika ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts Brazīlija. Latviešiem pa pēdām * Svētceļojums '89. LTV dokumentāla filma * Nakts ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Randiņš ar manu tēti. Komēdijseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Tas notika šeit * 1:1. Aktuālā intervija * 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi Personība. 100 g kultūras Sargāj' savu tēvu zemi. Dokumentāla filma par robežsardzes 100 gadu vēsturi * 2018. Latvijas hronika. Kaspars Goba * Es - savai zemītei * Mans zaļais dārzs *
Latvijas valsts himna 700 pasaules brīnumi. Kuba * Oktonauti. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Oktonauti. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Lācītis Bo. Seriāls bērniem (oriģinālvalodas izvēle) Lācītis Bo. Seriāls bērniem (oriģinālvalodas izvēle) Lācītis Bo. Seriāls bērniem (oriģinālvalodas izvēle) Ātrais Rikijs. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dziedošais koks. Pasaku filma (oriģinālvalodas izvēle) Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) 2008.gada Pekinas Olimpiskās spēles.Basketbols sievietēm.Latvija - Brazilija * Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 35. sērija Biznesa pasaule.Televeikala skatloogs * Izstāsti Latvijai. Televeikala skatlogs * Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs * 2018. Latvijas hronika. Ivo Briedis * Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Medmāsa Betija 5. Vācijas seriāls Melu laboratorija * No Krievijas līdz Irānai: mežonīgā robeža. Dokumentālu filmu cikls (oriģinālvalodas izvēle) Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Šovakar. Ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Aizmirstās garšas. Dokumentāls seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dzīvnieku dinastijas. Dokumentālu filmu cikls (oriģinālvalodas izvēle) Policijas patruļa 19-2. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) 2018.gada Pasaules Čempionāts rallijkrosā. Pārraide no Zviedrijas.6.posms * Labākais no Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Tēvs nakts. Drāma Sprādzienizturīgs audums.Dokumentāla filma Mafijas gūstā. Britu seriāls LTV - 60. Zelta arhīvs. Par mīlestību. Koncertfilma Gatavo dabā *
Es - savai zemītei * Daudz laimes, jubilār! * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Gatavo dabā. 2. sezona * Mans zaļais dārzs * Personība. 100 g kultūras Es - savai zemītei * Daudz laimes, jubilār! * Mēs ar brāli, kolosāli! * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Rīta Panorāma * Mans zaļais dārzs * Es - savai zemītei * Daudz laimes, jubilār! * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Rīta Panorāma * Mans zaļais dārzs * Dienas ziņas Kultūras ziņas Laika ziņas Es - savai zemītei * Gatavo dabā. 2. sezona * Atslēgas * Panorāma Laika ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts Daudz laimes, jubilār! * Atslēgas * Es - savai zemītei * Personība. 100 g kultūras Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Personība. 100 g kultūras Daudz laimes, jubilār! * Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Personība. 100 g kultūras Daudz laimes, jubilār! *
Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Kā labāk dzīvot Ziņas Zināmais nezināmajā Ziņas Kultūras Rondo Kultūras Rondo Pusdiena Dzīves ritmi mūzikā Ziņas Krustpunktā Brīvais mikrofons Ziņas Ģimenes studija Ziņas Globālais latvietis. 21. gadsimts Mūzika Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Pēcpusdiena Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Eiro fokusā Pēcpusdiena Dienas notikumu apskats Dzīves ritmi mūzikā Dzīves ritmi mūzikā Ziņas Monopols Ziņas Kā labāk dzīvot Labu nakti Ziņas vieglajā valodā Krustpunktā Ziņas LR3 raidījuma atkārtojums Ziņas Dienas notikumu apskats Dzīves ritmi mūzikā Dzīves ritmi mūzikā Nakts ziņas Kultūras Rondo Mūzika Nakts ziņas Dienas notikumu apskats Mūzika Nakts ziņas Monopols Mūzika Nakts ziņas LR3 raidījuma atkārtojums Mūzika Nakts ziņas Ģimenes studija Mūzika Nakts ziņas Zināmais nezināmajā Mūzika Latvijas himna
Новости Ночная музыка Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Простыми словами Новости Дикая натура Новости Александр-студия Новости Открытый вопрос Сегодня в 13.00 Истории на манжетах Новости Поколение Z Новости Портрет времени Новости Звуки. Мысли. Встречи. Звуки. Мысли. Встречи. Новости Подробности Новости Привет, ЛР4! Новости Радио Свобода Новости Nasz Gos. Raidījums poļu valodā Новости Открытый вопрос Новости Территория Т Новости Территория Т Новости Книгочей Александр-студия Простыми словами Дикая натура Поколение Z Портрет времени Звуки. Мысли. Встречи. Привет, ЛР4!
  • Pieejams tikai Latvijā
  • Raidījums ar surdotulkojumu
  • Raidījums ar subtitriem
  • *Raidījuma atkārtojums