Programma

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Latvijas valsts himna Ceturtā studija * Rīta Panorāma Mīlas viesulis 14. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Atmaksa 2. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Tuesi.lv. Īsfilma Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls Daudz laimes, jubilār! * Vides fakti * Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 31. sērija * Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 32. sērija * Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 33. sērija * Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Krustpunktā Atmaksa 2. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mīlas viesulis 14. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dienas ziņas Kultūras ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Ceturtā studija Laika ziņas Pasaules panorāma Ieklausies Dvēseļu putenī! Ieklausies Dvēseļu putenī! Panorāma Sporta ziņas Laika ziņas Latvijas Loto izlozes Tieša runa Klase. Dzīve kopmītnēs - mīti un patiesība * Nakts ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Tilts 4. Detektīvseriāls Izniekotais ēdiens. Dokumentāla filma (oriģinālvalodas izvēle) Dzimtaskoks. Būmeisters * Berberiem pa pēdām. Maroka * Vides fakti *
Latvijas valsts himna 1000 jūdzes aiz Polārā loka.3.sērija * Ādžija Bādžija 3. Animācijas seriāls Muks 2. Animācijas seriāls Āpša un lapsas ģimenīte. Animācijas seriāls Āpša un lapsas ģimenīte. Animācijas seriāls Projekts Nākotne. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Province * De facto * Ceturtā studija * Saknes debesīs (ar subtitriem) * LV jaunatklāšanas raidījums "TE!" * Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dzīvoklis. Latvijas TV seriāls Dzīvoklis. Latvijas TV seriāls Mazā piektdiena * Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums * Hokeja laukums * Eiropa fokusā. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls Slepkavības ziemeļos 3. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Vulkāna pelnos. Dokumentāla filma (oriģinālvalodas izvēle) Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Šovakar. Ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Mazā piektdiena Senās civilizācijas. Dokumentālo filmu cikls (oriģinālvalodas izvēle) Slepkavības ziemeļos 3. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Varenie kaķi. Dokumentāla filma sērijās (oriģinālvalodas izvēle) Mežonīgās dabas draugi. Dokumentāla filma sērijās (oriģinālvalodas izvēle) Pasaules kauss regbijā. Ceturtdaļfināls. Anglija - Austrālija * Eiropa fokusā. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Izstāsti Latvijai. Televeikala skatlogs * 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai.9.sērija *
  • Pieejams tikai Latvijā
  • Raidījums ar surdotulkojumu
  • Raidījums ar subtitriem
  • *Raidījuma atkārtojums