Programma

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Latvijas valsts himna Ceturtā studija * Rīta Panorāma Mīlas viesulis 14. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Atmaksa 2. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Tonijs un Jūlija. Parādi un grēki. Romantiska filma Mēs ar brāli, kolosāli! * Ķepa uz sirds * Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Krustpunktā Atmaksa 2. Portugāļu seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mīlas viesulis 14. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dienas ziņas Kultūras ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Ceturtā studija Laika ziņas Aizliegtais paņēmiens Panorāma Sporta ziņas Laika ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts Sporta studija Aculiecinieks * Nakts ziņas Sporta ziņas Laika ziņas De facto * Pusnakts šovs septiņos ar Jāni Skuteli * Pasaules panorāma * Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras Mans zaļais dārzs * Saknes debesīs (ar subtitriem) *
Latvijas valsts himna 700 pasaules brīnumi. Malaizija * Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Divas lelles. Tutas lietas 1. sezona Tuta būvē pilsētu. Tutas lietas 1. sezona Smilšu kūkas. Tutas lietas 1. sezona Figūriņi 2. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Figūriņi 2. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Figūriņi 2. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Karaļa jaunais tērps. Pasaku filma (oriģinālvalodas izvēle) Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Latvijas Sirdsdziesma * Daudz laimes, jubilār! * Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs * Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dzīvoklis. Latvijas TV seriāls Dzīvoklis. Latvijas TV seriāls Izmeklētājs un jūra. Vācijas seriāls Manas zaļās mājas. Dokumentāla filma Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls Melu laboratorija * Pāri Himalajiem. Dokumentālu filmu cikls (oriģinālvalodas izvēle) Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Šovakar. Ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Garšas pasaule 1. Dokumentāla daudzsēriju filma (oriģinālvalodas izvēle) Rudens krāsu pasaule. Dokumentāla filma (oriģinālvalodas izvēle) Slepkavības ziemeļos 2. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Midsomeras slepkavības 12. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Pasaules kauss regbijā. Fidži - Urugvaja * Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs * Izgudrotāji *
Ielas garumā Saknes debesīs (ar subtitriem) * Province * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Ceturtā studija * Province * De facto * Saknes debesīs (ar subtitriem) * Ielas garumā Mēs ar brāli, kolosāli! * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Rīta Panorāma * Ceturtā studija * Province * De facto * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Rīta Panorāma * Ceturtā studija * Dienas ziņas Kultūras ziņas Laika ziņas Ceturtā studija De facto * Province * Panorāma Laika ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts Aizliegtais paņēmiens Province * Saknes debesīs (ar subtitriem) * Kultūršoks. 100 g kultūras Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Aizliegtais paņēmiens * De facto * Aculiecinieks * Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Aizliegtais paņēmiens * De facto * Kultūršoks. 100 g kultūras
Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Labrīt Eiropa šodien Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Kā labāk dzīvot Ziņas Zināmais nezināmajā Ziņas Kultūras Rondo Kultūras Rondo Pusdiena Īstenības izteiksme 15 minūtēs Brīvais mikrofons Ziņas Krustpunktā Ziņas Ģimenes studija Ziņas Stiprie stāsti Latvijas pērles Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Pēcpusdiena Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Eiro fokusā Pēcpusdiena Dienas notikumu apskats Īstenības izteiksme 15 minūtēs Ziņas vieglajā valodā Mūzika Ziņas Monopols Ziņas Kā labāk dzīvot Labu nakti Ziņas Krustpunktā Ziņas Nika Gothama (1959-2013) dzimšanas dienā Ziņas Dienas notikumu apskats Īstenības izteiksme 15 minūtēs Nakts ziņas Kultūras Rondo Mūzika Nakts ziņas Dienas notikumu apskats Mūzika Nakts ziņas Monopols Mūzika Nakts ziņas Nika Gothama (1959-2013) dzimšanas dienā Mūzika Nakts ziņas Ģimenes studija Mūzika Nakts ziņas Zināmais nezināmajā Mūzika Latvijas himna
Новости Ночная музыка Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости День за днем Новости Член семьи Новости Александр-студия Новости Открытый вопрос Сегодня в 13.00 Истории на манжетах Новости Поколение Z Новости Портрет времени Новости Звуки. Мысли. Встречи. Звуки. Мысли. Встречи. Новости Подробности Обзор событий дня Привет, ЛР4! Новости Радио Свобода Новости Ebreju kopienas raidījums Новости Открытый вопрос Новости Территория Т Новости Территория Т Новости Книгочей Александр-студия День за днем Член семьи Поколение Z Портрет времени Звуки. Мысли. Встречи. Привет, ЛР4!
  • Pieejams tikai Latvijā
  • Raidījums ar surdotulkojumu
  • Raidījums ar subtitriem
  • *Raidījuma atkārtojums