Programma

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Latvijas valsts himna Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku * Rīta Panorāma Mīlas viesulis 14. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Aklā mīla.Seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Uz spēles Latvija. Dokumentāla filma Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Ķepa uz sirds * Mēs ar brāli, kolosāli! * Sirds likums 3. Romantiska daudzsēriju filma (oriģinālvalodas izvēle) Televeikala skatlogs "Top Shop" piedāvā Krustpunktā Aklā mīla.Seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Mīlas viesulis 14. Vācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Dienas ziņas Kultūras ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Ceturtā studija Laika ziņas Aizliegtais paņēmiens Panorāma Sporta ziņas Laika ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts Sporta studija Aculiecinieks * Nakts ziņas Sporta ziņas Laika ziņas De facto * Pusnakts šovs septiņos ar Jāni Skuteli * Pasaules panorāma * LV jaunatklāšanas raidījums "TE!" * Ceturtā studija * Sajūti Latgali! *
Latvijas valsts himna Ekvadora * Mia un es 3. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Laimīgais Ansis. Pasaku filma (oriģinālvalodas izvēle) Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras Zemei līdzīga planēta. Dokumentāla filma Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Eņģeļu māja. LTV seriāls * Eņģeļu māja. LTV seriāls * Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Alpu dakteris 10. Seriāls Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas * Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) 700 pasaules brīnumi. Vjetnama * Latvijas Sirdsdziesma * Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla īsfilma Pasaules kauss biatlonā. Jauktā stafete * Dzīve šodien Muhtars. Pa jaunām pēdām. Krievijas seriāls (oriģinālvalodas izvēle) Šovakar. Ziņas Sporta ziņas Laika ziņas Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas Nemiera gars 6. Speciālizlaidums. Dokumentāla daudzsēriju filma (oriģinālvalodas izvēle) Slepkavības ziemeļos 4. Detektīvseriāls (oriģinālvalodas izvēle) Midsomeras slepkavības 18. Detektīvseriāls PK bobslejā. 1.brauciens divniekiem * PK bobslejā. 2.brauciens divniekiem * Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls (oriģinālvalodas izvēle) Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā * Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls (oriģinālvalodas izvēle)
Ielas garumā Saknes debesīs (ar subtitriem) * Ielas garumā Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Ceturtā studija * Province * De facto * Saknes debesīs (ar subtitriem) * Ielas garumā Mēs ar brāli, kolosāli! * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Rīta Panorāma * Ceturtā studija * Province * De facto * Kas te? Es te! * Kas te? Es te! * Mēs ar brāli, kolosāli! * Rīta Panorāma * Esmu latvietis * Dienas ziņas Kultūras ziņas Laika ziņas Ceturtā studija De facto * Province * Panorāma Laika ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts Aizliegtais paņēmiens * Province * Saknes debesīs (ar subtitriem) * Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Aizliegtais paņēmiens * De facto * Aculiecinieks * Panorāma * Kultūras ziņas V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts * Aizliegtais paņēmiens * De facto * Kultūršoks. 100 g kultūras
Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Labrīt Ziņas Sporta ziņas Labrīt Labrīt Ziņas Kā labāk dzīvot Ziņas Zināmais nezināmajā Ziņas Kultūras Rondo Kultūras Rondo Pusdiena Īstenības izteiksme 15 minūtēs Brīvais mikrofons Ziņas Krustpunktā Ziņas Ģimenes studija Ziņas Stiprie stāsti Latvijas pērles Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Pēcpusdiena Ziņas Pēcpusdiena Ziņas Sporta ziņas Eiro fokusā Pēcpusdiena Dienas notikumu apskats Īstenības izteiksme 15 minūtēs Ziņas vieglajā valodā Mūzika Ziņas Monopols Ziņas Kā labāk dzīvot Labu nakti Ziņas Krustpunktā Ziņas Ziņas Dienas notikumu apskats Īstenības izteiksme 15 minūtēs Nakts ziņas Kultūras Rondo Mūzika Nakts ziņas Dienas notikumu apskats Mūzika Nakts ziņas Monopols Mūzika Nakts ziņas Mūzika Nakts ziņas Ģimenes studija Mūzika Nakts ziņas Zināmais nezināmajā Mūzika Latvijas himna
Новости Ночная музыка Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости Домская площадь Новости День за днем Новости Член семьи Новости Александр-студия Новости Открытый вопрос Сегодня в 13.00 Истории на манжетах Новости Поколение Z Новости Портрет времени Новости Звуки. Мысли. Встречи. Звуки. Мысли. Встречи. Новости Подробности Обзор событий дня Привет, ЛР4! Новости Радио Свобода Новости Kultūras biedrību raidījumi Новости Открытый вопрос Новости Территория Т Новости Территория Т Новости Книгочей Александр-студия День за днем Член семьи Поколение Z Портрет времени Звуки. Мысли. Встречи. Привет, ЛР4!
  • Pieejams tikai Latvijā
  • Raidījums ar surdotulkojumu
  • Raidījums ar subtitriem
  • *Raidījuma atkārtojums