Mēnešreižu higiēnas preces - vai tām skolās jābūt pieejamām bez maksas?