Noķert slepkavu. Dokumentālu filmu cikls. 1. sērija