Īsteno projektu «Pats savam saimes galdam»

Lai ģimenēm radītu papildu iespēju pašu rokām izaudzēt pārtiku savām vajadzībām, Borisa un Ināras Teterevu fonds izveidojis jaunu programmu „Pats savam saimes galdam”. Tajā finansējumu saņēmušas 15 bezpeļņas organizācijas no visas Latvijas. Ģimenes ne tikai audzēs pārtiku no dāvināta stādāmā materiāla, bet arī dalīsies ar izaudzēto. No Skrundas novada programmā iesaistījušās divas biedrības. Nupat ģimenes tikušas pie stādāmā materiāla. Vairāk – Skrundas TV.