VUGD pārbauda pieejamību māju pagalmos

Ugunsdzēsēji nereti saskaras ar to, ka daudzdzīvokļu māju pagalmos piekļūt degošai ēkai traucē tur novietotās mašīnas. Tādēļ 2014.gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sāka pārbaudīt pagalmus un informēt iedzīvotājus. Tomēr pieredze rāda, ka joprojām ir pagalmi, kas novietoto auto dēļ nav izbraucami. Par reidu Talsos – Kristīne Freimane.

Komentāri

Kategorijas