Ēku renovēšanu kavē dažādi šķēršļi

Latvijā vairāk nekā 20 000 ēkām nepieciešama renovācija, taču sākt darbus kavē gan iedzīvotāju nespēja vienoties, gan finansējuma trūkums energoauditiem, gan nekvalitatīvi sagatavotie projekti. Šajā plānošanas periodā no simt iesniegtajiem projektiem energoefektivitātes programmā pašreiz apstiprināti vien divdesmit pieci. Galvenais iemesls esot tehnisko dokumentu izstrādātāju nespēja savstarpēji sadarboties. Skaidroja Sandra Leitāne.