Ēnu diena Valsts robežsardzes koledžā

Valsts robežsardzes koledža ir vienīgā izglītības iestāde, kas profesionāli sagatavo un apmāca kadetus dienestam valsts robežas drošības nodrošināšanai. Šogad ēnu dienā Latgales reģiona skolēni īpašu interesi izrādīja par šīs izglītības iestādes darbību, iepazīstot kinologu dienesta darbu, kā arī gūstot plašāku ieskatu nozares specifikā. Šie jaunieši pieļauj domu savu nākotni saistīt tieši ar robežsardzi. Vairāk – Latgales kolēģi.