Ievieš atkritumu šķirošanas sistēmu

Lai rosinātu iedzīvotājus atkritumu šķirot, Rēzeknes novada pagastos izveidoti atkritumu šķirošanas punkti. Taču daudziem paradumus mainīt ir grūti. Ziņās jau esam stāstījuši, ka no šā gada atkritumu izvešanas maksa šķirotiem un nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķiras. Dalītiem atkritumiem dabas nodoklis netiek piemērots. Izmaiņas izvešanas maksā ir noteiktas, bet šķirošanas iespējas daudzviet nav. Turpina Latgales reģionālā televīzija.