Apmāca jaunos novadpētniekus

Novadpētniecība ir veids, kā mēs varam tuvāk iepazīt savu dzimto vietu - izzināt tās dabu, iedzīvotāju sadzīvi, paražas un vēsturiskos notikumus, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Lai veicinātu novadpētniecības attīstību un nozares pārstāvju profesionalitāti, Smiltenes novada Brantos norisinājās jauno pētnieku apmācība. Stāsta Vidzemes kolēģi.

Komentāri

Kategorijas