Intervija ar diriģentu Intu Teterovski

Zeme, kas dzied – Latvija. Ne velti šāds sauklis par mūsu valsts zīmolu savulaik bija izraudzīts Latvijas institūta veidotā starptautiskā atpazīstamības kampaņā. Koru kustība un mūsu cilvēku vēlme dziedāt – t.sk.dziedāt līdzi dažādiem izpildītājiem - ir fenomens, kuru ikdienā varbūt novērtējam par maz.
Iespējams, arī līdzi dziedāšanu jeb KOPDZIEDĀŠANU var īstenot gandrīz profesionāli. Jau nedēļas beigās, ceturtajā Adventē, Rīgas Domā plānots koncerts, kas varētu kļūt par platformu Sing Along (jeb kopdziedāšanas) tradīcijas aktīvai iedzīvināšanai Latvijas kultūras telpā.
Par savdabīgo projektu un arī pašu koncertu - Georga Frīdriha Hendeļa oratoriju «Mesija», ko izpildīs daudz mūziķu (solisti, kori un orķestris) – šorīt runāsim ar diriģentu Intu Teterovski.