Vērš uzmanību zīdaiņiem aprūpes centros

Tieši pirms mēneša plašu rezonansi izraisīja Tiesībsarga biroja un Labklājības ministrijas paziņojums. Tajā skarbi tika kritizēta aptuveni piektdaļa Latvijas bāriņtiesu par pārāk gausu rīcību, meklējot zīdaiņu aprūpei ģimenisku vidi. Vairāki zīdaiņi mēnešiem dzīvo sociālās aprūpes centros, bet dokumentos nav norādīts, kāpēc nav izdevies viņiem nodrošināt dzīvesvi ģimenēs. Bāriņtiesas noraidīja pārmetumus. Tagad puses sēdušās pie sarunu galda, lai meklētu risinājumu. Turpina Zanda Ozola-Balode.